...Το φιλί το "μετά τον έρωτα"...

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
"Η αλήθεια μόνο έναντι θανάτου δίνεται" Ελύτης

Κυλάει ο χρόνος

μια εδώ και...

...μια εκεί

Κι εσείς εδώ..;