Ερωτόληπτο                                                   
το χέρι που λαξεύει
το νυν στο αεί                                                                   

Πληροφορίες

Η Φωτό Μου
"Η αλήθεια μόνο έναντι θανάτου δίνεται" Ελύτης

Κυλάει ο χρόνος

μια εδώ και...

...μια εκεί

Κι εσείς εδώ..;