...Το φιλί το "μετά τον έρωτα"...

Κυλάει ο χρόνος

μια εδώ και...

...μια εκεί

Κι εσείς εδώ..;